X
Vārdadienas: Biruta, Mairita, Bernedīna

Seminārs Ziemeļvalstu un Baltijas NVO līderības un menedženta attīstībai

Seminārs Ziemeļvalstu un Baltijas NVO līderības un menedženta attīstībai
2019. gada 25. novembris

No 21.-24.novembrim Rīgā norisinājās organizācijas NSU - nordisk samorganisation för ungdomsarbete rīkotais seminārs "The Future" Ziemeļvalstu un Baltijas NVO līderības un menedženta attīstībai.  


Semināra dalībnieki pamatā bija no Ziemeļvalstīm: Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Islandes,Fēru salām, Grenlandes. Pievienojās arī pāris Latvijas Jauno zemnieku kluba un biedrības "Latvijas Mazpulki" pārstāves.


Semināra ietvaros tika diskutēts par

  • ieguvumiem no jaunatnes darba sabiedrībai un jauniešiem ;
  • organizāciju veidiem (nacionāla, starptautiska, reģionāla, vietēja mēroga),
  • galvenās NVO problēmas (finansējums, brīvprātīgo un biedru piesaistīšana, stratēģiskā plānošana, nākotnes jaunatnes darbs) un to risinājumu;
  • dažādas lomas NVO (brīvprātīgais, biedrs, valde, darbinieks) to galvenie izaicinājumi;
  • līdzdalības līmeņi dažādās organizācijās pēc valsts, biedru vecuma, organizācijas, mēroga;
  • dažādas tematiskās darbnīcas (NVO finansējums, biedru piesaite, valdes darbs, atbalsts brīvprātīgajiem, digitālie rīki, projektu menedžments)
  • grupas diskusijas par NVO stratēģiskās plānošanas pieredzi, nākotnes sadarbības iespējām starp Ziemeļvalstu un Baltijas NVO;
  • noslēgumā izvērtējums.