X
Vārdadienas: Lita, Sibilla, Teika

Latvijas Jauno zemnieku klubam jauna valde!

Latvijas Jauno zemnieku klubam jauna valde!
2023. gada 8. marts

Latvijas Jauno zemnieku klubs – jauno lauksaimnieku izaugsmei!

   Jauno saimnieku ieceres apvienoties savu interešu un vajadzību īstenošanai, kas ļautu nodrošināt
lauku teritoriju un lauksaimniecības nozares jēgpilnu nākotnes attīstību, neapstāsies, sola jaunievēlētā
Jauno zemnieku kluba (JZK) valde.
   Organizācijas 41.kongresā, kas notika februāra sākumā, JZK valdes priekšsēdētājas amatā atkārtoti
apstiprināta Sandra Eimane, viņas vietnieks būs Rūdolfs Pulkstenis. Savukārt aktīvu valdes darbu
veikt uzticēts Robinam Jānim Lellim, Kristeram Zajankovskim un Zanei Eidukai.
   JZK rūpējas ne vien par lauksaimniecību, bet arī par lauku vides attīstību, tendencēm un vajadzībām,
tieši jauniešu pilnveides, izglītības un izaugsmes iespēju kontekstā. Lai to paveiktu, tiek rīkotas
tikšanās ar dažādu tehnikumu jauniešiem, piemēram, pārtikas tehnologiem, lai pastāstītu, kā rodas
vietējā produkcija un, cik svarīgi ir atbalstīt vietējos ražotājus.
   Sandra Eimane, JZK valdes priekšsēdētāja: “Esam kā platforma jauniešu izaugsmei, attīstībai un
viedokļu pārstāvniecībai arī pašvaldību un valsts līmenī. Organizācijā veidojam kopības sajūtu,
sniedzam atbalstu, noderīgus un praktiskus padomus, uzklausām un aizstāvam biedru intereses un
vajadzības arī politiskajā telpā. Ļoti svarīgi par lauksaimniecības nozari un lauku vides dažādību ir
informēt arī sabiedrību kopumā, ko aktīvi cenšamies īstenot.”
   JZK biedri ir lielisks pierādījums, ka jauniešiem netrūkst entuziasma un azarta. Viņi strādā, domājot
par efektivitāti un kvalitāti, izmanto jaunākos pētījumus, kā arī mācās no senču pieredzes. Jauniešiem
patīk izmēģināt ko jaunu, taču šādi lēmumi tiek rūpīgi un kritiski izsvērti, veicot aprēķinus, izvērtējot
riskus un domājot vairākus soļus un gadus uz priekšu.
   Tomēr JZK neaprobežojas tikai ar darbošanos Latvijā. Vairāk nekā 30 gadu pastāvēšanas laikā,
nodibināti kontakti ar līdzīgām organizācijām arī ārpus Latvijas, tādēļ jauno lauksaimnieku intereses
kopīgi tiek pārstāvētas Eiropas līmenī.
   Rūdolfs Pulkstenis, JZK valdes priekšsēdētājas vietnieks: “Svarīgi ir spēcīgi un pamatoti pārstāvēt
Latvijas intereses un to mēs darām, esot Eiropas nozīmīgākajās nozares organizācijās. Arvien vairāk
iesaistāmies dažādās sarunās un darba grupās, lai jauno lauksaimnieku nākotnes redzējums un
aktuālās vajadzības tiktu sadzirdētas arī Eiropas lēmējinstitūcijās.”
JZK darbojas biedri no visas Latvijas, apvienojot aptuveni 15 nozares.

⬆️ Antra Oša Photo

Seko JZK aktivitātēm arī mūsu Facebook lapā!