X
Vārdadienas: Marija, Marika, Marina

JZK ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

2017. gada 12. jūnijs


ŠĪ gada aprīlī biedrĪba "Latvijas Jauno zemnieku klubs" Iesniedza visus nepieciešamos dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam, lai pretendētu uz sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 30.maijā tikām aicināti uz sabiedriskā labuma komisijas sēdi klātienē, kur mums nācās atbildēt  uz jautājumiem un pārliecināt komisiju, ka biedrības darbība saistītās  ar sabiedrisko labumu. Saskaņā ar 5.jūnija lēmumu JZK ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskās sabiedrības attīstība!

Ko tas dod ziedotājiem?

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

  • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
  • fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Gada deklarācijā jānorāda ziedojuma summa un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina ziedojumu. 


Kas ir ZIEDOJUMS?
Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:

  • ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;
  • personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;
  • sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;
  • ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.
Biedrbu "Latvijas Jauno zemnieku klubs" Jūs varat atbalstīt ar savu ziedojumu: 
Banka: A/S SEB BANKA,
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV04UNLA0001001700236