X
Vārdadienas: Sabīne, Sarma, Klaudijs

JZK 33. kongress ienes jaunas vēsmas biedrības valdē

JZK 33. kongress ienes jaunas vēsmas biedrības valdē
2017. gada 20. februāris

17. februāra vakarā LLU Senāta sēžu zālē pulcējās biedrības biedri, lai atskatītos uz gada laikā paveikto, veiktu izmaiņas statūtos un ievēlētu biedrības Valdi līdz nākamajam Kongresam.

Kopsapulce sākās ar atskatu uz gada laikā paveikto, apmeklētajiem un organizētajiem pasākumiem, aizvadītā gada statistiku, galvenajiem risināmajiem jautājumiem un izaicinājumiem, ar ko bija saskāries aizvadītā gada Valdes sasaukums. Kongresa laikā tika apstiprināti vairāki grozījumi biedrības statūtos, tostarp, izmaiņas Valdes skaitliskajā sastāvā –  Valde sastāvēs no 5 nevis 6 cilvēkiem, kā iepriekš. Kongress apstiprināja revīzijas komisijas ziņojumu, biedru naudas apjomu, nākamā gada plānu.

JZK pasakās par savu laika, enerģijas un ideju ieguldījumu biedrības labā: Kārlim Rukam, Mārim Freimanim, Ērikam Bitem, Almai Spangerei, Lienei Aveniņai un Sandrai Grundštokai.

Nākamajā gadā JZK ir jāizmanto jaunās mājaslapas sniegtās priekšrocības un jāattīsta biedrības atpazīstamība ar  sociālo tīklu un it īpaši jaunās mājaslapas starpniecību. Tik pat nozīmīgi Valdes pārstāvjiem ir jāgatavo pamatots un argumentēts JZK viedoklis ko pasniegt politikas līmenī aizstāvot jauno lauksaimnieku intereses.

Jaunās 2017. gada Valdes sastāvā ievēlēti: Kārlis Ruks, Māris Freimanis, Ēriks Bite, Reinis Lazdāns un Lāsma Lapiņa!

Apsveicam! 

Novēlam visiem Valdes locekļiem pilntiesīgi un apzinīgi pildīt sev uzticētos pienākumus, celt biedrības atpazīstamību un konstruktīvi sadarboties gan ar  valstiskām un nevalstiskām organizācijām, gan stiprināt Valdes darbu kopumā!

Pirms kandidātu uzrunām biedrību sveica “Latvijas Mazpulki”, un ar savu uzstāšanos bija ieradusies biedrības Zemnieku saeima priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja – Burmistre, lai pārrunātu dažādus aspektus par kopējās lauksaimniecības politikas plānošanas procesu un šīs politikas atšķirībām starp dažādām Eiropas valstīm, un pat interešu grupām nacionālajās valstīs.

Paldies arī Kongresa vadītājam uz JZK biedram Gatim Valainim!