X
Vārdadienas: Sabīne, Sarma, Klaudijs

Jauno zemnieku klubam ievēlēta valde 2022.gadam.

Jauno zemnieku klubam ievēlēta valde 2022.gadam.
2022. gada 16. marts

Šī gada 23.februārī notika biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 40.Kongress, kurā tika
ievēlēts jauns valdes sastāvs, kā arī pārrunājām pagājušā gada notikumus un turpmākos
plānus. Tika nolemts, ka biedrības valdes priekšsēdētājas pienākumus pildīs Sandra Eimane
un vietnieks būs Rūdolfs Pulkstenis un aktīvu valdes darbu veiks Amanda Bernharde, Eva
Ezeraša un Robins Jānis Lellis.
S.Eimane uzsver, ka šogad turpināsim pievērst uzmanību KLP tematiem un iesaistīsimies
darba grupās, ņemot vērā organizācijas biedru pieredzi, veidosim konstruktīvas sarunas, kā
arī aktīvi darbosimies Eiropas jauno lauksaimnieku padomē “CEJA”, lai varētu sniegt Latvijas
jauno zemnieku viedokli plašāk un būt iesaistītiem Eiropas līmeņa pārrunās.
Ar pamatotu un patiesu informāciju par lauksaimniecību, lauku vidi un jauniešu nozīmi lauku
reģionos, veidosim cieņu un sapratni vienam pret otru sabiedrībā, uzsverot lauksaimniecības
nozares svarīgo lomu Latvijai un tās iedzīvotājiem.