X
Vārdadienas: Diāna, Dina, Dins

Jauno zemnieku klubam ievēlēta jauna valde

Jauno zemnieku klubam ievēlēta jauna valde
2024. gada 8. februāris

Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā

Latvijas jaunie lauksaimnieki turpinās aktīvu savu interešu aizstāvību un vajadzību īstenošanu, apvienojoties lauku teritoriju un lauksaimniecības nozares jēgpilnai nākotnes attīstībai, uzsver februāra sākumā jaunievēlētā Jauno zemnieku kluba (JZK) valde.

Organizācijas 42.kongresā JZK valdes priekšsēdētājas amatā atkārtoti apstiprināta Sandra Eimane, viņas vietnieks būs Rūdolfs Pulkstenis. Savukārt aktīvu valdes darbu veikt uzticēts Robinam Jānim Lellim, Edgaram Dzelmem un Ērikam Strautniekam.

Sandra Eimane, JZK valdes priekšsēdētāja: “Esam kā platforma jauno lauksaimnieku izaugsmei, attīstībai un viedokļu pārstāvniecībai arī pašvaldību un valsts līmenī. Organizācijā veidojam kopības sajūtu, sniedzam atbalstu, noderīgus un praktiskus padomus, rīkojam izzinošu pieredzes apmaiņas braucienus, uzklausām un aizstāvam biedru intereses un vajadzības politiskajā telpā. Ļoti svarīgi par lauksaimniecības nozari un lauku vides dažādību ir informēt arī sabiedrību kopumā, ko aktīvi cenšamies īstenot.”

Jauno lauksaimnieku kongresā piedalījās arī zemkopības ministrs Armands Krauze un klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Abi ministri uzsvēra, ka tieši jauniešiem jābūt aizvien aktīvākiem lēmumu pieņemšanā, kā arī mudināja darboties JZK, jo šīs organizācijas izsvērto un, uz nākotnes attīstību vērsto viedokli ministrijas uztver nopietni un ieklausās, izstrādājot dažādus politikas dokumentus.

Savu reputāciju JZK pērn stiprināja ar nopietnu pārstāvniecību Eiropas Jauno lauksaimnieku padomē, kurā Rūdolfs Pulkstenis ir viceprezidents. Tādējādi JZK sadzird arī Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanā.

Rūdolfs Pulkstenis, JZK valdes priekšsēdētājas vietnieks: “Svarīgi ir spēcīgi un pamatoti pārstāvēt Latvijas intereses Eiropā un to mēs darām, esot Eiropas nozīmīgākajās nozares organizācijās. Lai jauno lauksaimnieku nākotnes redzējums un aktuālās vajadzības sadzirdētu Eiropas lēmējinstitūcijās, arvien vairāk iesaistāmies arī dažādās sarunās un darba grupās.”

JZK rūpējas ne vien par lauksaimniecību, bet arī par lauku vides attīstību un vajadzībām, tieši jauniešu pilnveides, izglītības un izaugsmes iespēju kontekstā. Lai to paveiktu, tiek rīkotas tikšanās ar dažādu tehnikumu jauniešiem, piemēram, pārtikas tehnologiem, lai pastāstītu, kā rodas vietējā produkcija un, cik svarīgi ir atbalstīt vietējos ražotājus.

Jaunie zemnieki strādā, domājot par efektivitāti un kvalitāti, izmanto jaunākos pētījumus, kā arī mācās no senču pieredzes. Jauniešiem patīk izmēģināt ko jaunu, taču šādi lēmumi tiek rūpīgi un kritiski izsvērti, veicot aprēķinus, izvērtējot riskus un, domājot vairākus soļus un gadus uz priekšu.

JZK darbojas biedri no visas Latvijas, apvienojot aptuveni 15 nozares.
Foto no kreisās puses: Edgars Dzelme, Robins Jānis Lellis, Sandra Eimane, Ēriks Strautnieks, Rūdolfs Pulkstenis

Seko JZK aktivitātēm arī FB: https://www.facebook.com/LatvijasJaunozemniekuklubs/