X
Vārdadienas: Jēkabs, Žaklīna

Jauno lauksaimnieku manifests

Jauno lauksaimnieku manifests
2016. gada 16. decembris

Manifests

 

Jaunais lauksaimnieks Latvijā 

 

Lauksaimnieks -a, v.

  1. Cilvēks, kas strādā lauksaimniecībā; lauksaimniecības speciālists.
  2. Lauku saimniecības īpašnieks.

(avots: tezaurs.lv)

 

NODROŠINĀTAIS LAUKSAIMNIEKS

Nodrošinātais lauksaimnieks dzīvo un strādā laukos. No saimniekošanas laukos gūst ienākumus un ir spējīgs nodrošināt sevi un citus lauku iedzīvotājus ar darba vietām. Lauksaimniecībā tiek izmantotas piemērotākās tehnoloģijas un lauksaimnieks seko līdzi nozares aktualitātēm. Lauksaimnieks nepaļaujas uz ES fondiem, bet mācās un attīsta visus sev pieejamos resursus. Lauksaimnieks pats pieņem lēmumus un ir  uzņēmīgs. Valsts atbalsta lauksaimniekus, sekojot līdzi, lai laukos būtu nodrošināta visa nepieciešamā infrastruktūra.

 

IZGLĪTOTAIS LAUKSAIMNIEKS

Jaunais lauksaimnieks ir zinošs, mērķtiecīgs, motivēts, par sevi pārliecināts un uzņēmīgs. Viņš māk sadarboties, spēj loģiski un kritiski analizēt. Latvijas lauksaimnieks ir izglītots, uz tirgu, lauksaimniecības produktu ražošanu  un pārstrādi orientēts. Lauksaimnieks regulāri papildina savas zināšanas. Saimniekošana ir atbildīga un uz zināšanām balstīta. Lauku jaunatne veidojas par  individuālām personībām, kuri būs veiksmīgi, par sevi pārliecināti uzņēmēji nākotnē. Viņu profesionālās zināšanas ir darba vidē  balstītas un atbilstošas. Lauku vide tiek attīstīta tā, lai celtu lauku iedzīvotāju, lauku organizāciju un lauku uzņēmēju kapacitāti.

 

SABIEDRISKI AKTĪVAIS LAUKSAIMNIEKS

Sabiedriski aktīvais lauksaimnieks iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Viņš piedalās izglītojošos pasākumos un iesaistās sociālās aktivitātēs. Lauksaimnieks dalās ar savu pieredzi,  nevairās publiski paust savu viedokli un atklāti runāt par vajadzībām. Jaunais lauksaimnieks mācās no citu saimnieku kļūdām un informē citus lauksaimniekus par savām. Lauksaimnieks aktīvi komunicē  ar citiem lauksaimniekiem, viņi savā starpā kooperējas un kopdarbojas.

 

LAUKSAIMNIEKS AR SAVU DARBĪBU ATBALSTA JAUNOS

Lauksaimnieks saprot, ka zināšanas ir jānodod jaunajai paaudzei. Viņš nebaidās uzņemt savā saimniecībā jaunos lauksaimniekus un dalīties pieredzē. Viņš sadarbojoties ar jauno paaudzi un izsver visas iespējas, kā jaunā paaudze varētu tikt iesaistīta un apmācīta saimniekošanā. Lauksaimnieks mācās apieties ar jaunākajām tehnoloģijām un ņem vērā jaunās paaudzes padomus un ierosinājumus.

 

Materiāls sagatavots iedvesmojoties no  JZK un LLKC

rīkotās konferences “Jaunais lauksaimnieks Latvijā”

2016.gada 6.decembrī