X
Vārdadienas: Venta, Salvis, Selva

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2024. gada 1. februāris

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
1/02/2024                                           

Par atbalstu lauksaimnieku protestiem un konstruktīvu problēmu risinājumu

 Lai pievērstu uzmanību jautājumiem lauksaimniecībā, kuriem jau sen bija jābūt atrisinātiem, bet, kas aizvien tādi nav -  5.februārī visā Latvijā notiks lauksaimnieku protesta akcijas, kuras atbalsta arī Latvijas Jauno zemnieku klubs (JZK).

Visā Eiropā un arī Latvijā pēdējo piecu gadu laikā samilzusī lauksaimnieku neapmierinātība ar valdību lēmumiem, milzu birokrātisko slogu un cīņu par cienīgiem dzīves un darba apstākļiem, nu ir pāraugusi masveida protesta akcijās.

Sandra Eimane, JZK valdes priekšsēdētāja: “Šī protesta mērķis nav agresīvā veidā ietekmēt sabiedrības ikdienas gaitas, jo ir skaidrs, ka pēc dažām protesta akcijām, uzreiz nebūs viss atrisināts. Jauno lauksaimnieku paaudze jūt, ka nav izpildāmas politikas veidotāju augstās prasības un sabiedrības gaidas, vienlaikus nodrošinot iztikas līdzekļus un, veidojot savu nākotni laukos. Pašlaik nav skaidra nozares nākotnes vīzija un tālākā virzība, kas šo risinātu. Jau sen prasām ilgtermiņa lēmumus, nozares stratēģiju, it īpaši piena lopkopībā. Jaunajiem lauksaimniekiem ir svarīgi, lai sadarbības partneri viņus uztver kā nopietnus nozares pārstāvjus, jo mēs esam tie, kas veido šīs nozares tagadni un nākotni.”

JZK ir gatavi piedalīties konstruktīva dialoga veidošanā, lai rastu ilgtermiņa risinājumus, kas ļautu saimniecībām darboties ekonomiski stabili, gūstot pienācīgus ienākumus un piekļuvi finanšu instrumentiem, nevis apmierinātu īstermiņa politiskos ieguvumus.

Dažas no šāda dialoga tēmām būtu: Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu importa aizliegums; atbalsts vietējās produkcijas pieejamībai mūsu iedzīvotājiem; Zemkopības ministrijas doto solījumu izpilde; ne tikai sarunas, bet arī darbi kopā ar citām iestādēm -  LAD, ALTUM; lauksaimniecības nozares piesaiste nodokļu politikas izmaiņu veidošanā.

JZK ir pārliecināts - lauksaimnieku protesti ir ilgtermiņa neapmierinātības un neuzklausīšanas galēja izpausme. Rodot ilgtermiņa un jēgpilnus risinājumus lauksaimniecības sakārtošanā un attīstībā, ieguvēji būs kā paši saimnieki, tā valsts un sabiedrība kopumā.

 
Latvijas jaunie lauksaimnieki.

1.02.2024.

JZK valdes priekšsēdētāja Sandra Eimane