X
Vārdadienas: Zigfrīds, Ainārs, Uva

Fotokonkurss "JZK Kalendārs 2021"

Fotokonkurss
2020. gada 11. jūlijs

FOTOKONKURSA “JZK kalendārs 2021”

 NOLIKUMS

 1. Fotokonkursu organizē: biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs”.
 2. Fotokonkursa mērķis: izveidot biedrības 2021.gada kalendāru.
 3. Fotokonkursa dalībnieki: ikviens fotogrāfs, amatieris, dalībnieks, kura rīcībā ir skaistas fotogrāfijas saistītas ar lauksaimniecību visos gada laikos.
 4. Fotokonkursa norise, apraksts un prasības:
  • Fotokonkursa norises laiks līdz 2020. gada 1. oktobrim.
 5. Fotokonkursa tēma “JZK kalendārs 2021”.
  • 5.1. Fotogrāfijas ar norādi “JZK kalendārs 2021” iesūta elektroniski uz e-pasta adresi: jzk@jzk.lv līdz 2020. gada 1. oktobrim.
  • 5.2. Iesūtītās, atlasītās fotogrāfijas varēs aplūkot biedrības mājas lapā jzk.lv un sociālajos tīklos. Labākās fotogrāfijas būs skatāmas biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 2021.gada kalendārā.
  • 5.3. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
   • 5.3.1. Fotokonkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt autordarbam, jāiesniedz agrāk nepublicētas, kvalitatīvas, horizontālas fotogrāfijas, kuras ir uzņemtas visos gadalaikos.
   • 5.3.2. Katrs autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 10 (desmit) kvalitatīvas fotogrāfijas, kas saistītas ar lauksaimniecību.
   • 5.3.3. Fotokonkursa darbi jāiesniedz elektroniski JPG formātā.
   • 5.3.4. Katrai iesūtītajai fotogrāfijai autoram jāpievieno šāda informācija – vārds, uzvārds, precīzs vietas/objekta nosaukums vai cita informācija, kas ļauj identificēt fotogrāfijas uzņemšanas vietu.
   • 5.3.5. Fotogrāfijas aicinām iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: jzk@jzk.lv vai augšupielādēt interneta vietnē failiem.lv un sūtīt to atrašanās saites.
   • 5.3.6. Fotokonkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes autors.
   • 5.3.7. Fotogrāfijas var būt gan krāsainas, gan melnbaltas.
   • 5.3.8. Nedrīkst iesniegt aizskaroša, pornogrāfiska rakstura, uz vardarbību vērstas fotogrāfijas.
   • 5.3.9. Fotogrāfijai jābūt vismaz 3MB lielai.
   • 5.3.10. Fotogrāfijām jābūt digitālām. Pieļaujama ir bilžu apstrāde – gaišums, kontrasti utt.
 1. Fotokonkursa darbu vērtēšana:
  • 6.1. Par fotokonkursam iesniegto darbu atbilstību noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem lemj biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” valde, vai tās izvēlēta vērtēšanas komisija.
  • 6.2. Fotokonkursa darbi tiks anonīmi numurēti, atlasīti un vērtēti desmit dienu laikā pēc fotokonkursa darbu iesniegšanas termiņa beigām.
  • 6.3. Labāko fotogrāfiju izlase tiks paziņota 2020. gada 12. oktobrī, nosūtot privātas vēstules e-pastos darbu autoriem, kā arī paziņojot publiski jzk.lv, Jauno Zemnieku kluba FB un Instagram kontos.
  • 6.4. Izvērtēšanas kritēriji:
   • 6.4.1. Atbilstība nolikuma noteiktajām prasībām.
   • 6.4.2. Oriģinalitāte.
   • 6.4.3. Fotogrāfijas kvalitāte.
 1. Fotokonkursa nolikums:
  • 7.1. Fotokonkursa nolikums tiks publicēts biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” mājas lapā jzk.lv un sociālajos tīklos būs norādīta saite, kur var iepazīties ar nolikumu.
 2. Citi noteikumi:
  • 8.1. Fotokonkursa rīkotāji ir tiesīgi jebkurā laikā papildināt vai mainīt nolikuma saturu.
  • 8.2. Iesniedzot darbus, autori atļauj fotokonkursa rīkotājiem tos izmantot nekomerciāliem mērķiem, kā arī publicēšanai biedrības mājas lapā jzk.lv un sociālajos tīklos, biedrības bukletos un brošūrās.
  • 8.3. Iesūtītās fotogrāfijas netiks izmantotas kā biedrības īpašums un bez autoru atļaujas netiks nosūtītas citām personām vai uzņēmumiem.
 3. Papildu informācija:
  • 9.1. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Aivu Landsmani pa e-pastu: jzk@jzk.lv

 

Apstiprinu:  
Biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs”
priekšsēdētāja Sandra Eimane

 1. gada 10.jūlijā