X
Vārdadienas: Zigfrīds, Ainārs, Uva

Biedrības valde 2021

Biedrības valde 2021
2021. gada 18. marts

2021.gada 17.februārī attālināti noritēja biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 39.kongress, kurā atkārtoti tika ievēlēts iepriekšējais valdes sastāvs. Lai stiprinātu jau iesākto, biedrības valdes priekšsēdētājas pienākumus arī turpmāk pildīs Sandra Eimane. Valdē turpinās darboties arī Daiga Dambe – Kļaviņa, Elīza Ilze Malceniece, Sintija Osīte un valdes priekšsēdētājas vietnieks Rūdolfs Pulkstenis. Esam gandarīti par spēcīgo valdes sastāvu, kas veiksmīgi jau ir sasnieguši izvirzītos mērķus.

Mums rūp Latvijas lauku reģionu attīstība, tāpēc organizācijas darbība tiks vērsta uz lauku reģionu labklājības līmeņa paaugstināšanu un jauniešu integrēšanu sociālu, ekonomisku un kultūras procesu norisē lauku reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu informēšanai,   izglītošanai un iesaistīšanai dažādu lēmumu pieņemšanā.

Sandra Eimane: “Kopā mēs varēsim attīstīt lauksaimniecību, paši sevi, daudz atklāt un īstenot. Svarīgi ir nebaidīties darīt un realizēt savas idejas, jo iespēju ir daudz. Nepieciešams ir izprast patiesos faktus par lauksaimniecības procesiem. Nākamo gadu mērķis – izglītot sabiedrību, biedrus un citus lauksaimniekus. Veidot diskusijas, informatīvus materiālus, parādīt piemērus, kā var saimniekot laukos un cik dažādas idejas var realizēt lauku vidē.Es uzskatu, ka jebkuras saimniecības, uzņēmuma, organizācijas pamatā ir jābūt stiprai komandai, kurā pārstāvētas vairākas jomas, līdz ar to tiek veidoti dažādi viedokļi un plašāks redzesloks.”