X
Vārdadienas: Augusts

Solis

„Solis“ vēlas iepazīstināt jauniešus ar uzņēmējdarbības un lauksaimniecības iespējām lauku teritorijās, motivēt jaunatni iesaistīties lauku reģionu attīstības veicināšanā, iesaistoties sava reģiona sabiedriskās dzīves veidošanā. Ilgtermiņa mērķi ir attīstīt Latvijas lauku reģionus, izglītot jaunatni un veidot motivētu jauno paaudzi,kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

LLU Mūžizglītības centrs piedāvā kursu “Netradicionālo augu audzēšana, ārstniecības augi”

LLU Mūžizglītības centrs piedāvā kursu “Netradicionālo augu audzēšana,  ārstniecības augi”
2019. gada 14. augusts

LLU mūžizglītības centrs aicina apmeklēt kursu “Netradicionālo augu audzēšana,  ārstniecības augi”

Kursu norises laiks: 2019.gada 3.,4 septembris

Kursu norises vieta: Kocēnu novads "Silkalni", Vaidavas pagasts

Laiks: No plkst. 9.00 -16.00

Kursu pasniegs lektore: Darbīgā uzņēmēja z/s „Silkalni” īpašniece Zeltīte Kaviere, viena no pazīstamākajām ārstniecības augu audzētājām Latvijā. Praktiskā nodarbība norisināsies Jāņa Ulmja veselības augu brīvdabas ekspozīcijā “Lādes Avotiņi” Limbažu novadā.

Programma:

3.septembris

9.00-10.30       Ārstniecības augi, to raksturojums, piemērotība Latvijas apstākļiem.

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-11.30     Ārstniecības augu bioloģiskais raksturojums, to audzēšanas pamatprincipi.

11.30-12.15     Ārstniecības augu bioloģiskais raksturojums, to audzēšanas pamatprincipi, vietas izvēle, augsnes īpašības .

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

12.45-13.30     Ārstniecības augu bioloģiskais raksturojums, to audzēšanas pamatprincipi, vietas izvēle, augsnes īpašības .

13.30-14.15     Mēslošana un augu aizsardzība.

14.15-14.30     Pārtraukums

14.30-15.15     Ražošanas un pārstrādes ekonomiskā efektivitāte.

15.15-16.00     Ražošanas un pārstrādes ekonomiskā efektivitāte.

4.septembris.

9.00-10.30       Ārstniecības augu kvalitatīvas produkcijas ieguves nodrošināšana.

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-11.30     Ārstniecības augu kvalitatīvas produkcijas ieguves nodrošināšana.

11.30-12.15     Ārstniecības augu pārstrādes iespējas.

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

12.45-13.30     Ārstniecības augu pārstrādes iespējas.

13.30-14.15     Ārstniecības augu pārstrādes iespējas.

14.15-14.30     Pārtraukums

14.30-15.15     Vides prasības ārstniecības augu audzēšanā, integrētas audzēšanas prasības.

15.15-16.00     Vides prasības ārstniecības augu audzēšanā, integrētas audzēšanas prasības.

 

Pieteikšanās līdz 25.augustam. Vietu skaits ierobežots. Mācību kurss bez maksas.

Pieteikties pa tel. 27839729 vai e-pastā llumacibucentrs@gmail.com

Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests