X
Vārdadienas: Augusts

Solis

„Solis“ vēlas iepazīstināt jauniešus ar uzņēmējdarbības un lauksaimniecības iespējām lauku teritorijās, motivēt jaunatni iesaistīties lauku reģionu attīstības veicināšanā, iesaistoties sava reģiona sabiedriskās dzīves veidošanā. Ilgtermiņa mērķi ir attīstīt Latvijas lauku reģionus, izglītot jaunatni un veidot motivētu jauno paaudzi,kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Kursi “Augsnes auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā”

Kursi “Augsnes auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā”
2019. gada 12. augusts

LLU mūžizglītības centrs aicina apmeklēt kursu “Augsnes auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā

Kursu norises laiks: 2019.gada 25.,26 septembris

Kursu norises vieta: OK Hotel Slokas iela 12, Rīga

Laiks: No plkst. 10:00 – 17.00

Kurss piemērots lauksaimniekiem, kuri strādā ar bioloģisko vai integrētās audzēšanas metodi. Kursa ietvaros norisināsies teorētiskā nodarbība pirmajā mācību dienā un praktiskā nodarbība otrajā mācību dienā.

Kursu vadīs pieredzējuši praktiķi, agronomi: 

Dr.sc.eng. Oļegs Kukainis, Dr.biol. Simona Larsona, Dr.biol. Līvija Zariņa

Programma:

Augsne un tās īpašības, augsnes auglība, to veidojošie faktori, augšņu degradācija un augšņu ielabošanas metodes.

Augsnes sastāvs, tās veidošanās, klimata ietekme.

Labas prakses nosacījumi augsnes auglības uzlabošanā.

Augsnes sagatavošana izmantojot organiskās vielas un humusvielas.

Augu maiņa pamatjēdzieni un principi, augu seku nozīme.

Tauriņziežu agro tehnika un vieta augu maiņā.

Augsnes mikrobioloģija, mikroorganismu funkcijas augsnē.

Mikrobioloģiskie mēslojumi un to pielietojums bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Papuves to iedalījums vieta augu maiņā, starpkultūras.

Slāpekli piesaistošo kultūraugu audzēšanas tehnoloģija.

Atlieku kompostēšana uz lauka.

Praktiskā nodarbība norisināsies uz lauka 26.septembrī Skrīveros.

Pieteikties kursiem pa tel. 27839729 vai e-pastā sermuksle@inbox.lv

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests