X
Vārdadienas: Agris, Agrita

Solis

„Solis“ vēlas iepazīstināt jauniešus ar uzņēmējdarbības un lauksaimniecības iespējām lauku teritorijās, motivēt jaunatni iesaistīties lauku reģionu attīstības veicināšanā, iesaistoties sava reģiona sabiedriskās dzīves veidošanā. Ilgtermiņa mērķi ir attīstīt Latvijas lauku reģionus, izglītot jaunatni un veidot motivētu jauno paaudzi,kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

KAS IR FORUMS "SOLIS"?

KAS IR FORUMS
2019. gada 8. novembris

KAS IR FORUMS "SOLIS"?

2019.gadā forums notika no 25. līdz 27.oktobrim Madonas novada, Kalsnavas pagasta, Jaunkalsnavā viesu namā “Naktsvijoles”, kas apvienoja 40-50 dažādus jauniešus, kurus interese dzīvošana un saimniekošana laukos.

/ŠIS JAU BIJA ASTOOTAIS FORUMS/

Katru gadu mainām novadu:
2016.gadā bijām Zemgalē,
2017.gadā Kurzemē,
2018.gadā Latgalē,
2019.gadā Vidzeme

Foruma ietvaros notiek

izglītojošas lekcijas,
jauniešu un profesionāļu diskusijas,
pieredzes apmaiņas braucieni uz vietējiem uzņēmumiem un
tiek uzklausīti lauksaimnieku un uzņēmēju pieredzes stāsti.