X
Vārdadienas: Augusts

Solis

„Solis“ vēlas iepazīstināt jauniešus ar uzņēmējdarbības un lauksaimniecības iespējām lauku teritorijās, motivēt jaunatni iesaistīties lauku reģionu attīstības veicināšanā, iesaistoties sava reģiona sabiedriskās dzīves veidošanā. Ilgtermiņa mērķi ir attīstīt Latvijas lauku reģionus, izglītot jaunatni un veidot motivētu jauno paaudzi,kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Aizvadīta jauno zemnieku balle 2020

Aizvadīta jauno zemnieku balle 2020
2020. gada 24. februāris

12.februārī ESAF zālē norisinājās "jauno zemnieku balle". Balles mērķis ir sveikt aktīvākos biedrus un kopā svinēt gada laikā sasniegto!

Pirmā nominācija “Aktīvākais biedrs 2019”, kā arī šiem aktīvajiem jauniešiem tiek piešķirts JZK “Mirdzošākā 2019.gada biedra” statuss!   Šajā nominācijā bijām izvirzījuši astoņus aktīvus cilvēkus, kuri ir piedalījušies JZK rīkotajos pasākumos un paši ir pielikuši palīdzīgu roku!

Balvu saņēma: Agnese Līva Gilnere,  Inese Spriņģe, Māris Freimanis, Ernests Rudzītis,Kristaps Sula, Daiga Dambe-Kļaviņa, Ģirts Dzērve, Normunds Stanka.

 

Mūsu košajā pulkā ir arī nesen pievienojušies biedri, kuri jau ar pirmajām nedēļām iesaistās un dara. Tieši tādēļ mums ir svarīgi apsveikt un pateikties jaunākajiem aktīvajiem biedriem. Viņi visi par biedriem ir kļuvuši aizvadītajā gadā vai 2018.gada nogalē, bet ar darbiem jau sevi ir pierādījuši kārtīgi.

AKTĪVĀKIE JAUNIE BIEDRI nominācijā  JZK BRĪNUMSVECĪTES. Nomināciju esam nosaukuši “JZK brīnumsvecītes” un tai izvirzīti ir pieci  aktīvākie jaunie biedri.
Balvu saņēma: Rūdolfs Pampovs, Ieva Blumberga, Diāna Pelša, Artis Gūtmanis, Jānis Umbraško.


Gada nozīmīgākais notikums ir jauniešu izaugsmes forums Solis, kurš katru gadu pulcē ap 50 jauniešiem no visas Latvijas, lai iedvesmotos, smeltos pieredzi un veidotu jaunus kontaktus.

Forums “Solis 2019” tapa pateicoties gan lieliskajai organizatoru komandai, gan dalībniekiem, kuri forumu apmeklēja, gan lektoriem, kuri uzstājās ar saviem pieredzes stāstiem un informatīvajām lekcijām, un bez šaubām, kur nu bez  dažādu atbalstītāju palīdzības! Šogad forums “Solis 2019” notika Madonas novada Jaunkalsnavas viesu namā “Naktsvijoles”.  

Vēlamies sūtīt sveicienus Madonas novadam un no visiem foruma dalībniekiem, kā arī pasakāmies un sakām milzīgu paldies visiem sponsoriem par atbalstu!  Foruma laikā ar saviem pieredzes un zināšanu stāstiem piedalījās gan fiziskas personas, gan uzņēmumi.   Pateicamies par atbalstu, iedvesmojošām, informatīvām lekcijām forumā “Solis 2019” visiem lektoriem!  Paldies!

Mēs paši vēl esam jauni, daudz mācāmies darot, tāpēc vienmēr ir noderīgi un motivējoši, ka ir atbalstītāji, kuriem patīk mūsu dažādās idejas! Vēlreiz sakām milzīgu paldies visiem, kuri atbalstīja forumu.  Forums tapa pateicoties JZK sadarbībai ar Madonas novada pašvaldību, SIA “Timac Agro”, zemnieku saimniecību “Jaunkalējiņi”, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “VAKS”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, SIA “Jelgavas Tipogrāfija”, Latvijas agronomu biedrību, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Barkavas arodi”, SIA “4GRAIN”, zemnieku saimniecību “Bračas”, SIA “Agro Dzelzava”. Paldies SIA “Valtek”, eAgronom, “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, AS “SEB banka”, SIA “Cannelle Bakery”, AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Agricon”, “Red bull”.

 

Forums Solis ir JZK biedru entuziasma pierādījums. Arī šogad foruma organizēšanā nācās saskarties ar ne vienu vien izaicinājumu, bet kopīgiem spēkiem viss tika pārvarēts un forums noorganizēts lieliski.

Šī nominācija neprasa komentārus, jo Soļa organizatori iegulda milzīgi daudz savu ideju, laika un nervu. Nominācija Solis 2019 organizatoriem ar nosaukumuNaktsvijoļu iekarotāji”.
Balvu saņēma: Eva Ezeraša, Artūrs Alhasovs, Liene Ekša, Laura Zemīte,Laine Armanoviča.

 

JZK valde, bez komentāriem, ir pelnījusi atsevišķu kategoriju. Viņi savu darbu veic brīvprātīgi, ieguldot gan savas idejas, laiku un resursus. Tieši tādēļ valdi šogad sveicam ar nomināciju «Zelta druvas sargātāji»

Balvu saņēma: Sandra Eimane, Lāsma Lapiņa, Kārlis Ruks, Laila Siliņa, Gundars Vīgulis.


Attēli zemāk!