X
Vārdadienas: Leonīds, Leonīda

Pieredzes apmaiņas braucieni

JZK organizē pieredzes apmaiņas braucienus četras reizes gadā.
"PABi" notiek pavisam nepiespiestā gaisotnē – sakāpjam pa mašīnām un divu dienu laikā apskatām 6 – 8 dažādu nozaru uzņēmumus, nakšņojam tur kur ir pietiekmi daudz vietas lai vakarā varam kopīgi pavakariņot un saklāt savus matračus saldam miedziņam, ja tam pietiek laika.

Fotokonkurss "JZK Kalendārs 2021"

Fotokonkurss
2020. gada 11. jūlijs

FOTOKONKURSA “JZK kalendārs 2021”

 NOLIKUMS

 1. Fotokonkursu organizē: biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs”.
 2. Fotokonkursa mērķis: izveidot biedrības 2021.gada kalendāru.
 3. Fotokonkursa dalībnieki: ikviens fotogrāfs, amatieris, dalībnieks, kura rīcībā ir skaistas fotogrāfijas saistītas ar lauksaimniecību visos gada laikos.
 4. Fotokonkursa norise, apraksts un prasības:
  • Fotokonkursa norises laiks līdz 2020. gada 1. oktobrim.
 5. Fotokonkursa tēma “JZK kalendārs 2021”.
  • 5.1. Fotogrāfijas ar norādi “JZK kalendārs 2021” iesūta elektroniski uz e-pasta adresi: jzk@jzk.lv līdz 2020. gada 1. oktobrim.
  • 5.2. Iesūtītās, atlasītās fotogrāfijas varēs aplūkot biedrības mājas lapā jzk.lv un sociālajos tīklos. Labākās fotogrāfijas būs skatāmas biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” 2021.gada kalendārā.
  • 5.3. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
   • 5.3.1. Fotokonkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt autordarbam, jāiesniedz agrāk nepublicētas, kvalitatīvas, horizontālas fotogrāfijas, kuras ir uzņemtas visos gadalaikos.
   • 5.3.2. Katrs autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 10 (desmit) kvalitatīvas fotogrāfijas, kas saistītas ar lauksaimniecību.
   • 5.3.3. Fotokonkursa darbi jāiesniedz elektroniski JPG formātā.
   • 5.3.4. Katrai iesūtītajai fotogrāfijai autoram jāpievieno šāda informācija – vārds, uzvārds, precīzs vietas/objekta nosaukums vai cita informācija, kas ļauj identificēt fotogrāfijas uzņemšanas vietu.
   • 5.3.5. Fotogrāfijas aicinām iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: jzk@jzk.lv vai augšupielādēt interneta vietnē failiem.lv un sūtīt to atrašanās saites.
   • 5.3.6. Fotokonkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes autors.
   • 5.3.7. Fotogrāfijas var būt gan krāsainas, gan melnbaltas.
   • 5.3.8. Nedrīkst iesniegt aizskaroša, pornogrāfiska rakstura, uz vardarbību vērstas fotogrāfijas.
   • 5.3.9. Fotogrāfijai jābūt vismaz 3MB lielai.
   • 5.3.10. Fotogrāfijām jābūt digitālām. Pieļaujama ir bilžu apstrāde – gaišums, kontrasti utt.
 1. Fotokonkursa darbu vērtēšana:
  • 6.1. Par fotokonkursam iesniegto darbu atbilstību noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem lemj biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” valde, vai tās izvēlēta vērtēšanas komisija.
  • 6.2. Fotokonkursa darbi tiks anonīmi numurēti, atlasīti un vērtēti desmit dienu laikā pēc fotokonkursa darbu iesniegšanas termiņa beigām.
  • 6.3. Labāko fotogrāfiju izlase tiks paziņota 2020. gada 12. oktobrī, nosūtot privātas vēstules e-pastos darbu autoriem, kā arī paziņojot publiski jzk.lv, Jauno Zemnieku kluba FB un Instagram kontos.
  • 6.4. Izvērtēšanas kritēriji:
   • 6.4.1. Atbilstība nolikuma noteiktajām prasībām.
   • 6.4.2. Oriģinalitāte.
   • 6.4.3. Fotogrāfijas kvalitāte.
 1. Fotokonkursa nolikums:
  • 7.1. Fotokonkursa nolikums tiks publicēts biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” mājas lapā jzk.lv un sociālajos tīklos būs norādīta saite, kur var iepazīties ar nolikumu.
 2. Citi noteikumi:
  • 8.1. Fotokonkursa rīkotāji ir tiesīgi jebkurā laikā papildināt vai mainīt nolikuma saturu.
  • 8.2. Iesniedzot darbus, autori atļauj fotokonkursa rīkotājiem tos izmantot nekomerciāliem mērķiem, kā arī publicēšanai biedrības mājas lapā jzk.lv un sociālajos tīklos, biedrības bukletos un brošūrās.
  • 8.3. Iesūtītās fotogrāfijas netiks izmantotas kā biedrības īpašums un bez autoru atļaujas netiks nosūtītas citām personām vai uzņēmumiem.
 3. Papildu informācija:
  • 9.1. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Aivu Landsmani pa e-pastu: jzk@jzk.lv

 

Apstiprinu:  
Biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs”
priekšsēdētāja Sandra Eimane

 1. gada 10.jūlijā