X
Vārdadienas: Agris, Agrita

Ārvalstu sadarbība

Kā ļoti nozīmīgu, savas darbības virzienu, uzskatām ārzemju sadarbību ar līdzīgām jauno lauksaimnieku un jauniešu organizācijām visā Eiropā. Pateicoties šai veiksmīgajai sadarbībai, biedrības biedriem regulāri tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās apmācībās, forumos un konferencēs dažādās Pasaules vietās. Nonākot ārpus robežām, tiek bagātināta ne tikai sava personīgā pieredze, bet arī gūtās zināšanas tiek nodotas tālāk. Esam dalīborganizācija Eiropas lauku jauniešu organizācijā „Rural Youth Europe“.

Seminārs Ziemeļvalstu un Baltijas NVO līderības un menedženta attīstībai

Seminārs Ziemeļvalstu un Baltijas NVO līderības un menedženta attīstībai
2019. gada 25. novembris

No 21.-24.novembrim Rīgā norisinājās organizācijas NSU - nordisk samorganisation för ungdomsarbete rīkotais seminārs "The Future" Ziemeļvalstu un Baltijas NVO līderības un menedženta attīstībai.  


Semināra dalībnieki pamatā bija no Ziemeļvalstīm: Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Islandes,Fēru salām, Grenlandes. Pievienojās arī pāris Latvijas Jauno zemnieku kluba un biedrības "Latvijas Mazpulki" pārstāves.


Semināra ietvaros tika diskutēts par

  • ieguvumiem no jaunatnes darba sabiedrībai un jauniešiem ;
  • organizāciju veidiem (nacionāla, starptautiska, reģionāla, vietēja mēroga),
  • galvenās NVO problēmas (finansējums, brīvprātīgo un biedru piesaistīšana, stratēģiskā plānošana, nākotnes jaunatnes darbs) un to risinājumu;
  • dažādas lomas NVO (brīvprātīgais, biedrs, valde, darbinieks) to galvenie izaicinājumi;
  • līdzdalības līmeņi dažādās organizācijās pēc valsts, biedru vecuma, organizācijas, mēroga;
  • dažādas tematiskās darbnīcas (NVO finansējums, biedru piesaite, valdes darbs, atbalsts brīvprātīgajiem, digitālie rīki, projektu menedžments)
  • grupas diskusijas par NVO stratēģiskās plānošanas pieredzi, nākotnes sadarbības iespējām starp Ziemeļvalstu un Baltijas NVO;
  • noslēgumā izvērtējums.