X
Vārdadienas: Agris, Agrita

Ārvalstu sadarbība

Kā ļoti nozīmīgu, savas darbības virzienu, uzskatām ārzemju sadarbību ar līdzīgām jauno lauksaimnieku un jauniešu organizācijām visā Eiropā. Pateicoties šai veiksmīgajai sadarbībai, biedrības biedriem regulāri tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās apmācībās, forumos un konferencēs dažādās Pasaules vietās. Nonākot ārpus robežām, tiek bagātināta ne tikai sava personīgā pieredze, bet arī gūtās zināšanas tiek nodotas tālāk. Esam dalīborganizācija Eiropas lauku jauniešu organizācijā „Rural Youth Europe“.

Seminārs Budapeštā

Seminārs Budapeštā
2018. gada 17. septembris

No 16.-23.septembrim Sandra Eimane un Lāsmu Lapiņa apmeklēja Eiropas lauku jauniešu studiju apmācības Budapeštā. Pasākums apvienoja jauniešus no apmēram desmit valstīm, tostarp Īslandes un Armēnijas, kuras iepriekš nav aktīvi iesaistījušās šādos pasākumos. Sandra informē, ka gan nodarbības, aktivitātes, gan pati dzīvošana notikusi turpat uz vietas Eiropas jauniešu konsulā. Pozitīvi vērtējams, ka salīdzinot ar citiem Rural youth Europe pasākumiem, kuriem arī ir noteikta intensīva programma, šajā studiju sesijā dalībniekiem tika atvēlēts gana brīvais laiks, lai varētu izbaudīt pilsētu kā tūristiem. Sandra uzsver, ka programma tāpat bijusi gana intensīva un ir bijis daudz diskusiju un darba, jo tēma bijusi pietiekami daudzpusīga – par lauku un pilsētas jauniešu iekļaušanu. Latvijas pārstāvis Rural youth Europe valdē Āris Brencis bijis tās grupas vadītājs, kurās bija arī JZK pārstāves. Apmācībās bija arī divas lektores, kuras meitenes vēlējās izcelt, viena no Ukrainas, kura  runāja daudz akadēmiski un daudz pieminēja dažādu terminu definīcijas, kā arī lektore no Portugāles, kura izmantoja netradicionālākas un interesantākas metodes, lai iesaistītu dalībniekus, proti, tika izmantotas teātra kustības. Kopumā apmācībās piedalījās ap 30 cilvēku. Abas JZK pārstāves atzinīgi novērtē iegūto informāciju un jaunās paziņas Eiropā.

Projekta nosaukums “Play your part”.Galvenais moto ir lauku un pilsētas līdzdalības veicināšana. Projekta mērķis ir iedrošināt pilsētas un lauku jaunatni stiprināt jauniešu līdzdalību savā kopienā. Galvenie uzdevumi, kas noteikti šim projektam ir izpētīt lauku un pilsētas jauniešu līdzdalības formas, stiprās puses šķēršļus. Uzsvars likts uz lauku un pilsētas jauniešu līdzdalības kopīgo un atšķirīgo elementu identifikāciju.