X
Vārdadienas: Otīlija, Iveta

Ārvalstu sadarbība

Kā ļoti nozīmīgu, savas darbības virzienu, uzskatām ārzemju sadarbību ar līdzīgām jauno lauksaimnieku un jauniešu organizācijām visā Eiropā. Pateicoties šai veiksmīgajai sadarbībai, biedrības biedriem regulāri tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās apmācībās, forumos un konferencēs dažādās Pasaules vietās. Nonākot ārpus robežām, tiek bagātināta ne tikai sava personīgā pieredze, bet arī gūtās zināšanas tiek nodotas tālāk. Esam dalīborganizācija Eiropas lauku jauniešu organizācijā „Rural Youth Europe“.

Kursi "Bioloģiskā lauksaimniecība"

Kursi
2019. gada 12. augusts

Bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir lieliska iespēja spert pirmos soļus bioloģiskās lauksaimniecības izzināšanā.

LLU Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai.

Mācību programma veidota no kursu cikliem šādās tēmās:

Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanas metodi.

Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie normatīvie akti, sertifikācija un tās prasības.

Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augkopības produkcijas ražošana.

Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produkcijas ražošana.

Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko produktu noieta veicināšanai.

Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrādei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratējiem.

Nodarbību norises laiks vienreiz nedēļā sestdienās. Kursu ilgums 6 mēneši.

Kursu sākums 21.septembrī plkst. 10.00 – 17.00

Kursu norise: Skolas iela 6, Cēsis

Pieteikties un informācijai zvanīt pa telefonu 27839729 vai rakstot sermuksle@inbox.lv