X
Vārdadienas: Otīlija, Iveta

Ārvalstu sadarbība

Kā ļoti nozīmīgu, savas darbības virzienu, uzskatām ārzemju sadarbību ar līdzīgām jauno lauksaimnieku un jauniešu organizācijām visā Eiropā. Pateicoties šai veiksmīgajai sadarbībai, biedrības biedriem regulāri tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās apmācībās, forumos un konferencēs dažādās Pasaules vietās. Nonākot ārpus robežām, tiek bagātināta ne tikai sava personīgā pieredze, bet arī gūtās zināšanas tiek nodotas tālāk. Esam dalīborganizācija Eiropas lauku jauniešu organizācijā „Rural Youth Europe“.

Kursi “Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (bioloģisku kartupeļu audzēšana)”

Kursi  “Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (bioloģisku kartupeļu audzēšana)”
2019. gada 12. augusts

LLU mūžizglītības centrs aicina apmeklēt kursu “Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (bioloģisku kartupeļu audzēšana)”

Kursu norises laiks: 2019.gada 12., 13 septembris

Kursu norises vieta: SALA, Liepu iela 3, Ungurpils

Laiks: No plkst. 9:00 – 16.00

Kursu pasniedz profesionāla praktizējoša agronome Lāsma Jefimova. Praktiskās nodarbības norisināsies SIA “Aloja Agro” uzņēmumā, kas veiksmīgi nodarbojas ar bioloģisku kartupeļu audzēšanu.

Programma:

12.septembris

9.00-10.30       Kartupeļu veidi, kvalitātes prasības. Sēklas materiāla izvēle un sagatavošana stādīšanai.

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-11.30     Bioloģisku kartupeļu pārstrāde

11.30-12.15     Bioloģisko kartupeļu audzēšanas agrotehnika, kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas, augu maiņa.

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

12.45-13.30     Bioloģisko kartupeļu audzēšanas agrotehnika, kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas, augu maiņa.

13.30-14.15     Kartupeļu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas iespējas bioloģiskajā saimniekošanā.

14.15-14.30     Pārtraukums

 

14.30-15.15     Kartupeļu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas iespējas bioloģiskajā saimniekošanā.

 

15.15-16.00     Kartupeļu audzēšanas ekonomiskais izvērtējums.

13.septembris.

9.00-10.30       Bioloģiskās saimniecības resursu izvērtējums

10.30-10.45     Pārtraukums

10.45-12.15     Augsnes auglības novērtēšana un augsnes apstrādes sistēmas izvēle

12.15-12.45     Pusdienas pārtraukums

13.20-14.50     Kartupeļu šķirņu izvēle atbilstoši saimniecības specializācijai un augsnes auglībai

14.50-15.05     Pārtraukums

15.05-16.35     Bioloģiskās saimniecības lauku apskate, to vērtēšana.

Pieteikšanās līdz 5.septembrim. Vietu skaits ierobežots. Mācību kurss bez maksas.

Pieteikties pa tel. 27839729 vai e-pastā sermuksle@inbox.lv

Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests