X
Vārdadienas: Donats, Konstance

Ārvalstu sadarbība

Kā ļoti nozīmīgu, savas darbības virzienu, uzskatām ārzemju sadarbību ar līdzīgām jauno lauksaimnieku un jauniešu organizācijām visā Eiropā. Pateicoties šai veiksmīgajai sadarbībai, biedrības biedriem regulāri tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās apmācībās, forumos un konferencēs dažādās Pasaules vietās. Nonākot ārpus robežām, tiek bagātināta ne tikai sava personīgā pieredze, bet arī gūtās zināšanas tiek nodotas tālāk. Esam dalīborganizācija Eiropas lauku jauniešu organizācijā „Rural Youth Europe“.

KAS IR FORUMS "SOLIS"?

KAS IR FORUMS
2019. gada 8. novembris

KAS IR FORUMS "SOLIS"?

2019.gadā forums notika no 25. līdz 27.oktobrim Madonas novada, Kalsnavas pagasta, Jaunkalsnavā viesu namā “Naktsvijoles”, kas apvienoja 40-50 dažādus jauniešus, kurus interese dzīvošana un saimniekošana laukos.

/ŠIS JAU BIJA ASTOOTAIS FORUMS/

Katru gadu mainām novadu:
2016.gadā bijām Zemgalē,
2017.gadā Kurzemē,
2018.gadā Latgalē,
2019.gadā Vidzeme

Foruma ietvaros notiek

izglītojošas lekcijas,
jauniešu un profesionāļu diskusijas,
pieredzes apmaiņas braucieni uz vietējiem uzņēmumiem un
tiek uzklausīti lauksaimnieku un uzņēmēju pieredzes stāsti.