X
Vārdadienas: Venta, Salvis, Selva

Ārvalstu sadarbība

Kā ļoti nozīmīgu, savas darbības virzienu, uzskatām ārzemju sadarbību ar līdzīgām jauno lauksaimnieku un jauniešu organizācijām visā Eiropā. Pateicoties šai veiksmīgajai sadarbībai, biedrības biedriem regulāri tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās apmācībās, forumos un konferencēs dažādās Pasaules vietās. Nonākot ārpus robežām, tiek bagātināta ne tikai sava personīgā pieredze, bet arī gūtās zināšanas tiek nodotas tālāk. Esam dalīborganizācija Eiropas lauku jauniešu organizācijā „Rural Youth Europe“.

Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs” viesosies pie jaunajiem zemniekiem Anglijā

Biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs” viesosies pie jaunajiem zemniekiem Anglijā
2017. gada 2. marts

Tiem, kuri aktīvi seko līdzi aktualitātēm biedrībā „Jauno Zemnieku klubs”, nebūs grūti atcerēties faktu, ka 2016. gada augustā, pašā aktīvākajā graudaugu ražas novākšanas laikā, 13 aktīvi, ieinteresēti jaunie lauksaimnieki un lauku jaunieši no Anglijas grāfistes Devonas viesojās pie mums Latvijā. Nedēļas laikā, ceļojot pa skaistākajiem Latvijas novadiem, viņi tika iepazīstināti ar dažādām Latvijas jauno lauksaimnieku saimniekošanas pieredzēm. Nu, kad kontakti ir tikuši iedibināti, ir mūsu laiks doties skatīties kā strādāt prot Devonas Jaunie zemnieki. No 3.-10. martam 11 jaunieši no biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” dosies nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas braucienā uz Devonu. Ir plānots piedalīties dažādos  organizācijas „Devon Federation of Young Farmers’ Club” pasākumos, smelties pieredzi no dažādu jauno lauksaimnieku saimniecību darbības kā arī apskatīt skaistākās vietas Devonā. Ierobežoto zemes resursu dēļ, vairums no saimniecībām šajā reģionā darbojas tieši piena lopkopības, gaļas liellopu audzēšanas un nobarošanas kā arī aitkopības nozarēs. Kopumā Devonas apgabalā vien darbojas 38 reģionālie Jauno lauksaimnieku klubi, kas norāda par ļoti lielu jauniešu aktivitāti lauku reģionos.  

Pirmie četri pārstāvji jau ir ieradušies Anglijā :)