X
Vārdadienas: Donats, Konstance

Ārvalstu sadarbība

Kā ļoti nozīmīgu, savas darbības virzienu, uzskatām ārzemju sadarbību ar līdzīgām jauno lauksaimnieku un jauniešu organizācijām visā Eiropā. Pateicoties šai veiksmīgajai sadarbībai, biedrības biedriem regulāri tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādās apmācībās, forumos un konferencēs dažādās Pasaules vietās. Nonākot ārpus robežām, tiek bagātināta ne tikai sava personīgā pieredze, bet arī gūtās zināšanas tiek nodotas tālāk. Esam dalīborganizācija Eiropas lauku jauniešu organizācijā „Rural Youth Europe“.

Aizvadīts rudens seminārs Šveicē

Aizvadīts rudens seminārs Šveicē
2019. gada 10. oktobris


Eiropas lauku jauniešu organizācijas Rural youth Europe projekta "Speak, Reack and Act" ietvaros JZK dalībnieces Agnese Līva Gilnere un Inese Spriņģe pavadīja nedēļu Šveices pilsētā Ārburg.  Seminārā tika apspriesti jautājumi par demokrātiju, kā tā izpaužas katrā no dalībvalstīm, kā jauniešos tiek veicināta ieinteresētība politiskajos jautājumos. Papildus tam dalībniecēm tika dota iespēja praktizēties tādās jomās kā publiskā runa, teatrālās lomu spēlēs par valsts demokrātisko sistēmu, kā arī par to kā izprast informācijas patiesumu multimedijos. Nedēļas ietvaros tika apgūti “vloga” veidošanas pamati. Dalībnieki devās ekskursijā uz Berni. Ekskursijas ietvaros tika apmeklēta Šveices dome, kur politiķa vadībā jaunieši tika iepazīstināti ar Šveices valdības struktūru un darbības pamatprincipiem, dziļāk apskatot jautājumus par iniciatīvu un referendumu norises kārtību. Projekta ietvaros tika apskatīti Eiropas savienību veidojošo institūciju darbības veidi un to struktūras.

Inese Spriņģe