X
Vārdadienas: Mirta, Ziedīte

Biedrība “Latvijas Jauno Zemnieku klubs”


Reģistrācijas numurs: 40008002211
Adrese: Dobeles iela 41A, Jelgava, LV-3001
Banka: A/S SEB BANKA,
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV04UNLA0001001700236
Tālrunis +371 26 619 432
E-pasts jzk@jzk.lv
Facebook @LatvijasJaunoZemniekuklubs
Twitter @JZK_LV
Youtube Latvijas Jauno Zemnieku klubs
Instagram @latvijas_jauno_zemnieku_klubs

Mūsu komanda

Kārlis Ruks Kārlis Ruks Valdes priekšsēdētājs, politisko interešu pārstāvniecība Tālrunis: 28625600 E-pasts: karlis.ruks@jzk.lv Cenšos dzīvot saskaņā ar dabu, sevi un man apkārtesošajiem, atrast iespēju kā maksimāli labi izet no situācijas un iegūt maksimāli labāko, iespējamo rezultātu.
Lāsma Lapiņa Lāsma Lapiņa Valdes priekšsēdētāja vietniece, jaunatnes lietas/ izglītība Tālrunis: 20331619 E-pasts: lasma.lapina@jzk.lv Ir liela vēlme ar savu darbību, kaut nedaudz uzlabot lauksaimniecības nozari, radīt interesi jauniešos un bērnos par lauksaimniecību
Māris Freimanis Māris Freimanis Politisko interešu pārstāvība, LOSP valdes loceklis Tālrunis: 25973237 E-pasts: maris.freimanis@jzk.lv Laiku, spēku, enerģiju ir jāiegulda darbos, kas pašam sagādā prieku, baudu un gandarījumu.
Kristaps Sula Kristaps Sula Politisko interešu pārstāvniecība Tālrunis: 26150088 E-pasts: kristaps.sula@jzk.lv
Sandra Eimane Sandra Eimane Jaunatnes lietas/ izglītība Tālrunis: 26327041 E-pasts: sandra.eimane@jzk.lv
Liene Ekša Liene Ekša Biedrības izpilddirektore, biroja vadītāja Tālrunis: +371 26619432 E-pasts: jzk@jzk.lv