X
Vārdadienas: Leonīds, Leonīda

Latvijas lauku attīstība

Aktuālā informācija kopējā lauksaimniecības politikā. Iesakām LAD mājaslapu http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/, lai ātrāk atrastu sev interesējošo programmu.

Fotokonkurss "JZK Kalendārs 2022"

Fotokonkurss
2021. gada 24. septembris

KONKURSA NOLIKUMS
1. Fotokonkursu organizē: biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs”.
2. Fotokonkursa mērķis: izveidot biedrības 2022.gada kalendāru.
3. Fotokonkursa dalībnieki: ikviens fotogrāfs, amatieris, dalībnieks, kura rīcībā ir skaistas
fotogrāfijas saistītas ar lauksaimniecību visos gada laikos.
4. Fotokonkursa norise, apraksts un prasības:
● Fotokonkursa norises laiks līdz 2021. gada 1. oktobrim.
5. Fotokonkursa tēma “JZK kalendārs 2022”.
● 5.1. Fotogrāfijas ar norādi “JZK kalendārs 2022” iesūta elektroniski uz e-pasta
adresi: jzk@jzk.lv līdz 2021. gada 1. oktobrim.
● 5.2. Iesūtītās, atlasītās fotogrāfijas varēs aplūkot biedrības mājas lapā jzk.lv un
sociālajos tīklos. Labākās fotogrāfijas būs skatāmas biedrības “Latvijas Jauno
zemnieku klubs” 2022.gada kalendārā.
● 5.3. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
● 5.3.1. Fotokonkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt autordarbam,
jāiesniedz agrāk nepublicētas, kvalitatīvas, vertikālas fotogrāfijas, kuras ir
uzņemtas visos gadalaikos.
● 5.3.2. Katrs autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 10 (desmit) kvalitatīvas
fotogrāfijas, kas saistītas ar lauksaimniecību.
● 5.3.3. Fotokonkursa darbi jāiesniedz elektroniski JPG formātā.
● 5.3.4. Katrai iesūtītajai fotogrāfijai autoram jāpievieno šāda informācija –
vārds, uzvārds, precīzs vietas/objekta nosaukums vai cita informācija, kas
ļauj identificēt fotogrāfijas uzņemšanas vietu.
● 5.3.5. Fotogrāfijas aicinām iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:
jzk@jzk.lv vai augšupielādēt interneta vietnē failiem.lv un sūtīt to
atrašanās saites.
● 5.3.6. Fotokonkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti
nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma
gadījumā visu atbildību par darba saturu nes autors.
● 5.3.7. Fotogrāfijas var būt gan krāsainas, gan melnbaltas.
● 5.3.8. Nedrīkst iesniegt aizskaroša, pornogrāfiska rakstura, uz vardarbību
vērstas fotogrāfijas.
● 5.3.9. Fotogrāfijai jābūt vismaz 3MB lielai.
● 5.3.10. Fotogrāfijām jābūt digitālām. Pieļaujama ir bilžu apstrāde –
gaišums, kontrasti utt.
6. Fotokonkursa darbu vērtēšana:
● 6.1. Par fotokonkursam iesniegto darbu atbilstību noteiktajiem izvērtēšanas
kritērijiem lemj biedrības „Latvijas Jauno zemnieku klubs” valde, vai tās izvēlēta
vērtēšanas komisija.
● 6.2. Fotokonkursa darbi tiks anonīmi numurēti, atlasīti un vērtēti desmit dienu
laikā pēc fotokonkursa darbu iesniegšanas termiņa beigām.
● 6.3. Labāko fotogrāfiju izlase tiks paziņota 2021. gada oktobrī, nosūtot privātas
vēstules e-pastos darbu autoriem, kā arī paziņojot publiski jzk.lv, Jauno
Zemnieku kluba FB un Instagram kontos.
● 6.4. Izvērtēšanas kritēriji:
● 6.4.1. Atbilstība nolikuma noteiktajām prasībām.
● 6.4.2. Oriģinalitāte.
● 6.4.3. Fotogrāfijas kvalitāte.
7. Fotokonkursa nolikums:
● 7.1. Fotokonkursa nolikums tiks publicēts biedrības “Latvijas Jauno zemnieku
klubs” mājas lapā jzk.lv un sociālajos tīklos būs norādīta saite, kur var iepazīties
ar nolikumu.
8. Citi noteikumi:
● 8.1. Fotokonkursa rīkotāji ir tiesīgi jebkurā laikā papildināt vai mainīt nolikuma
saturu.
● 8.2. Iesniedzot darbus, autori atļauj fotokonkursa rīkotājiem tos izmantot
nekomerciāliem mērķiem, kā arī publicēšanai biedrības mājas lapā jzk.lv un
sociālajos tīklos, biedrības bukletos un brošūrās.
● 8.3. Iesūtītās fotogrāfijas netiks izmantotas kā biedrības īpašums un bez autoru
atļaujas netiks nosūtītas citām personām vai uzņēmumiem.
9. Papildu informācija:
● 9.1. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Aivu Landsmani pa e-pastu:
jzk@jzk.lv

Apstiprinu:
Biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs”
valdes priekšsēdētāja Sandra Eimane
2021.gada 21.septembrī